checkmail133@gmail.com
0917.844.112
https://www.facebook.com/anhpru.phuong

Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

Phạm vi áp dụng

1. Quyền lợi tử vong có các đặc điểm sau:

  • Hiệu lực hợp đồng hoặc ngày tái tục sau cùng ≥ 5 năm; và
  • Tổng quyền lợi chi trả ≤ 100 triệu đồng; và
  • Nguyên nhân tử vong không thuộc điều khoản loại trừ HIV hoặc bệnh liên quan HIV.

2. Quyền lợi nằm viện có các đặc điểm sau:

  • Hiệu lực hợp đồng hoặc ngày tái tục sau cùng ≥ 2 năm; và
  • Quyền lợi chi trả ≤ 4 triệu đồng; và
  • Bệnh thuộc nhóm bệnh cấp tính và không có tình trạng bệnh tồn tại trước khi tham gia bảo hiểm

3. Quyền lợi sinh con, thôi nôi của hợp đồng Phú Hoàn Mỹ (PRULADY).

4. Quyền lợi còn lại của Thương tật Toàn bộ & Vĩnh viễn khi khách hàng tử vong

  • Đối với các trường hợp 1 và 2, trong một số ít trường hợp, Prudential có thể sẽ tiến hành thẩm định với thông tin bổ sung.
  • Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài phục vụ khách hàng 1800 1 247 để được hỗ trợ.

 

 

Gọi ngay
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn Thu nhỏ
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.