Thủ tục giải quyết bảo hiểm

 Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và thời hạn yêu cầu giải quyết :

 

Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 

 

1 Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Công ty về yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất có thể và gửi cho Công ty các giấy tờ sau đây:

– Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã được điền đầy đủ và chính xác;

– Bằng chứng về quyền nhận quyền lợi bảo hiểm như giấy ủy quyền, di chúc hoặc những giấy tờ xác nhận hợp pháp khác;

– Chấp thuận của cha, mẹ, vợ, chồng, hoặc con trên 18 tuổi cho phép Công ty được nhận, thu thập, sử dụng các thông tin bao gồm cả các thông tin về y tế của Người được bảo hiểm liên quan;

– Giấy báo điểm thi đại học và xác nhận hạng nhất, nhì, ba của trường Đại học liên quan khi yêu cầu giải quyết quyền lợi theo điều khoản

– Bản gốc hợp đồng bảo hiểm hoặc Đơn xác nhận thất lạc Bản gốc hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp đáo hạn hợp đồng, Người được bảo hiểm tử vong;

– Các bằng chứng y tế về bệnh, thương tật bao gồm cả các bằng chứng về lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kết quả giải phẫu bệnh, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật;

– Bằng chứng về Tai nạn như biên bản tai nạn, biên bản kết luận điều tra và vị trí và tình huống xảy ra Tai nạn;

– Bằng chứng về sự kiện tử vong như giấy chứng tử, biên bản tai nạn, biên bản kết luận điều tra, biên bản giải phẫu pháp y và các giấy tờ xác nhận khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;

– Kết luận về tỷ lệ thương tật của Hội Đồng Giám Định Y Khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn;

– Các bằng chứng y tế về Bệnh hiểm nghèo được chứng nhận bởi Bác sĩ được phép hành nghề hoặc Bệnh viện đủ tiêu chuẩn nếu có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm về Bệnh hiểm nghèo.

 

2 Công ty bảo lưu quyền yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu hoặc bằng chứng bổ sung để trợ giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Mọi chi phí liên quan đến việc cung cấp các tài liệu bổ sung sẽ do Công ty chịu trách nhiệm thanh toán theo hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ và biểu giá theo quy định của nhà nước (nếu có).

 

3 Công ty bảo lưu quyền yêu cầu làm các xét nghiệm hay khám y tế đối với Người được bảo hiểm/Người được bảo hiểm thứ cấp thứ nhất/Người được bảo hiểm thứ cấp thứ hai được tiến hành bởi bác sĩ hay phòng xét nghiệm do Công ty chỉ định hoặc chấp thuận.

Trong trường hợp tử vong, nếu thấy phù hợp và được pháp luật cho phép, Công ty có thể yêu cầu khám nghiệm pháp y. Việc yêu cầu các xét nghiệm hay khám y tế này phải phù hợp với quy định về thực hành y khoa thông thường ở Việt Nam.

 

Thời hạn hoàn tất yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Thời hạn hoàn tất yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là trong vòng 24 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 

Bình luận trên Facebook